Parkinson-Beratung in der neurologischen Klinik des Klinikums Osnabrück

Ansprechpartner:

Dr. med. Michael Nagel
Oberarzt Klinik für Neurologie
Parkinson-Ambulanz

0541 – 80 777

Klinikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück

Telefon: 0541 405-0
Telefax: 0541 405-4997
Web: www.klinikum-os.de